به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

4:21:47 PM 1401 / 05 / 19
   
 

سامانه کارا

 


تسهیلات فراگیر

تسهیلات

 


 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار دفتر کارآفرینی دانشگاه
تماس با مدیر پورتال
معرفی دفتر کارآفرینی
Collapse دفتر کارآفرینیدفتر کارآفرینی
Collapse تاریخچه کارآفرینیتاریخچه کارآفرینی
تاریحچه کارآفرینی در ایران
تاریخچه کارآفرینی در جهان
تعاریف کارآفرینی
انواع کارآفرینی
Collapse نکات خواندنینکات خواندنی
گزیده ها
اسلایدها
معما و سرگرمی
تماس با ما
کارکنان
Collapse گالری عکسگالری عکس
پوسترها
Collapse خلاقیتخلاقیت
خلاقیت در طراحی وسایل منزل
Collapse خلاقیت در طراحی وسایل(عمومی)خلاقیت در طراحی وسایل(عمومی)
خلاقیت در طراحی فضای سبز
خلاقیت در طراحی فضای سبز
خلاقیت در طراحی فضای سبز
کاریکاتور
Collapse گردشگری کاشانگردشگری کاشان
خانه های تاریخی کاشان
گلابگیری
باغ تاریخی فین
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
طرح ها
تسهیلات
آیین نامه ها
تفاهم نامه ها
علمی، پژوهشی
آموزش
برنامه ها
Collapse کارآفرینان موفقکارآفرینان موفق
کارآفرینان موفق در ایران
کارآفرینان موفق در جهان
دسترسی سریع
رویدادها
تماس با مدیر پورتال دفتر کارآفرینی دانشگاه
برنامه های دفتر کارآفرینی
مقالات کارآفرینی
فهرست خدمات قابل ارائه
روش انجام خدمات
Collapse فرم متقاضیان کارفرم متقاضیان کار
پیگیری ثبت نام متقاضیان کار
Collapse کارگروه ستاد اشتغالکارگروه ستاد اشتغال
کارکنان ستاد استغال
Collapse قوانین و آیین نامه هاقوانین و آیین نامه ها
تسهیلات اشتغال فراگیر
قوانین و آیین نامه ها اصلی
تماس با کارگروه
سند توسعه کارآفرینی سلامت
 
طرح روز