به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

4:24:13 PM 1401 / 05 / 19
 

 

  • آدرس: کاشان:میدان 15 خرداد، ابتدای خیابان اباذر، صندوق پستی 81147-87137، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • تلفن: 55444055 - 031
  • نمابر: 55463355 -031
  • پست الکترونیکی: karafarini@kaums.ac.ir
   
طرح روز