به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

2:26:33 AM 1397 / 09 / 19
 

 

 

  • کارشناس کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه: ناصر قاسمی
  • تلفن: 55446023 - 031

 

   
طرح روز