به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

5:12:21 PM 1398 / 01 / 05
 

 

 

  • کارشناس کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه: ناصر قاسمی
  • تلفن: 55446023 - 031

 

   
طرح روز