به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

12:55:32 PM 1399 / 04 / 23
 

 

 

  • کارشناس کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه: ناصر قاسمی
  • تلفن: 55446023 - 031

 

   
طرح روز