به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

3:55:48 PM 1401 / 05 / 19
 

 

 

  • کارشناس کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه: ناصر قاسمی
  • تلفن: 55446023 - 031

 

   
طرح روز