به پورتال جدید شبکه دفتر کارآفرینی دانشگاه خوش آمدید. نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق لینک تماس با مدیر سایت، ارسال نمایید. ::: هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیافکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن بدتر است .امام علی (ع) :::: تردیدهای ذهنی امروز تنها مانع تحقق آرزوهای فردای شماست.:::: آینده از آن کسانیست که فرصت ها را قبل از نمایان شدن می بینند.

4:25:25 PM 1397 / 04 / 02
 

فهرست خدمات قابل ارائه

 

  •    دبیری کمیته جذب نیروهای غیر استخدامی دانشگاه
  •    ثبت نام از فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ، بهداشت و پیراپزشکی
  •    ثب نام از جویندگان کار دیپلم
  •    ثبت نام از فارغ التحصیلان رشته های غیر بهداشتی درمانی
  •    برگزاری کارگاههای خلاقیت ، کارآفرینی برای دانشجویان ،کارکنان و اساتید دانشگاه
  •    همکاری با بخش خصوصی برای معرفی نیروهای ثبت نام شده در این دفتر

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر