به پورتال جدید شبکه دفتر کارآفرینی دانشگاه خوش آمدید. نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق لینک تماس با مدیر سایت، ارسال نمایید. ::: هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیافکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن بدتر است .امام علی (ع) :::: تردیدهای ذهنی امروز تنها مانع تحقق آرزوهای فردای شماست.:::: آینده از آن کسانیست که فرصت ها را قبل از نمایان شدن می بینند.

4:26:49 PM 1397 / 04 / 02
 

وقت کافی برای انجام همه کارها دارم

همه افرادی را دیده ایم که دچار کمبود وقت هستند کسانی که خود معترفند که گاهی کنترل کسب و کار از دستشان خارج می شود و در صورت پرداختن به رفع و رجوع امور اقتصادی خود کنترل بخش دیگری از زندگی شخصی یا اجتماعی خویش را از دست می دهند.

در افراد عادی هم حتما کسانی را دیده اید که :

  • اتومبیل آن ها همیشه بدون بنزین است.
  • موبایل آنها شارژ کافی ندارد
  • همه ی کارهای شخصی خود را نیمه تمام انجام می دهند.
  • حساب بانکی آنها همیشه کثری وجود دارد و چک های بانکی آنها معطل مانده است .
  • دائم به دنبال کارهای عقب افتاده خود هستند.
  • .....

همه اینها به دلیل است که فرد مورد نظر ما نتوانسته زمان خود را مدیریت کند.

او در تقسیم کارها (به ترتیب از خیلی مهم، مهم، کمتر مهم و بی اهمیت ) مشکل دارد. وی باید پس از این تقسیم بندی ، ضمن رعایت اولویت ، امور اصلی خود را بر عهده گرفته و در واگذاری کارها به سایرین (با توجه به ظرفیت و توان افراد )اقدام کند.

از سوی دیگر او توانسته است قابلیت عمل موثر را در خود افزایش دهد به این مفهوم که قدرت اثرگذاری عمل خود را چنان بالا ببرد که در زمان کوتاه ، بهترین و بیشترین اثر را بر جای بگذارد.

او باید خواب موثر و کوتاه ، سفر موثر(و کوتاه)، ورزش موثر (و کوتاه )و تذکر موثر (و کوتاه) به کارکنان و افراد را فرابگیرد.

کارآفرین در صورت کسب مهارت مدیریت زمان ( تقسیم بندی امور به ترتیب اهمیت ، عمل موثر و ..)و ارتقا این مهارت ، ضمن آزاد سازی و افزایش بهره وری زمان خود خواهد توانست از مازاد زمان جهت افزایش رخدادهای کارآفرینانه در کسب و کار خویش بهره ببرد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر