به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

2:25:49 AM 1397 / 09 / 19
 

  •  آدرس: کاشان، میدان پانزده خرداد، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137
  •  تلفن:  55443022
  •  نمابر:
  •  پست الکترونیکی: karafarini_at_kaums.ac.ir

 

 

   
طرح روز