به پورتال جدید شبکه دفتر کارآفرینی دانشگاه خوش آمدید. نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق لینک تماس با مدیر سایت، ارسال نمایید. ::: هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیافکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن بدتر است .امام علی (ع) :::: تردیدهای ذهنی امروز تنها مانع تحقق آرزوهای فردای شماست.:::: آینده از آن کسانیست که فرصت ها را قبل از نمایان شدن می بینند.

4:32:23 PM 1397 / 04 / 02
 

  • مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه: دکتر مجید حسن زاده
  • مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
  •  فعالیتهای اجرایی:
  •  مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
  •  دبیر ستاد اشتغال
  •  کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 
 
  • کارشناس دفتر: حمیده خوشبختی
  • مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
     
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر