به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

5:13:39 PM 1398 / 01 / 05
 

  • مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه: دکتر مجید حسن زاده
  • مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
  •  فعالیتهای اجرایی:
  •  مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
  •  دبیر ستاد اشتغال
  •  کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 
 
  • کارشناس دفتر: حمیده خوشبختی
  • مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
     
   
طرح روز