به پورتال جدید شبکه دفتر کارآفرینی دانشگاه خوش آمدید. نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق لینک تماس با مدیر سایت، ارسال نمایید. ::: هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیافکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن بدتر است .امام علی (ع) :::: تردیدهای ذهنی امروز تنها مانع تحقق آرزوهای فردای شماست.:::: آینده از آن کسانیست که فرصت ها را قبل از نمایان شدن می بینند.

11:16:20 PM 1397 / 04 / 26
   
   

 

 


 
اخبار دفتر اخبار دانشگاه

 
این شماره:ایجاد انگیزه در کارکنان

--1393 / 11 / 07  -12:52 تعداد مشاهدات :1405

این شماره:سازمانهای خلاق(قسمت دوم)

--1393 / 11 / 07  -12:43 تعداد مشاهدات :1025

در این شماره : سازمانهای خلاق

--1393 / 09 / 11  -9:39 تعداد مشاهدات :1051

در این شماره: قسمت چهارم مبحث ساماندهی محیط کار

--1393 / 09 / 11  -8:57 تعداد مشاهدات :8438

در این شماره بخش سوم مبحث ساماندهی محیط کار به همراه مطالب خواندنی دیگر

--1393 / 09 / 11  -8:29 تعداد مشاهدات :5308

در این شماره: بخش دوم مبحث ساماندهی محیط کار و مطالب خواندنی دیگر

--1393 / 07 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :16821

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر